7 Day Natural Face, Health, Life

Gribi b贖t vl skaistka, bet nav laika un 蘋pa禳as vlmes neko dar蘋t?

Gribi b贖t vl skaistka, bet nav laika un 蘋pa禳as vlmes neko dar蘋t?
Prieks iepaz蘋ties: 7 Day - kosmtika slinkajiem.


潑儭
Ms pa禳i zinm cik vartu b贖t noslogota Tu - m贖sdienu Sieviete. Pa禳i filmjamies Tav film katru dienu: darbs, brni, dienu pagatavo禳ana, mjas krt蘋ba, bezgala TO DO LIST...

Kur atrast laiku skaistumam? Jauns laiks nepard蘋sies (!), vajag EFEKT蘆VKU KOSMTIKU.

emot vr 禳o situciju ms izgudrojam maskas: Anti-Age, Vitamin, Overnight (mitrino禳a).
儭Pietiek ar 1 sec lai uzkltu
Uzklj tad, kad vari - vienalga no r蘋ta, pa dienu, vakar
NOMAZGT NAV VAJADZ蘆BAS. Ja gribi - nomazg, neprass - nenomazg. Viss ir tik vienkr禳i.

Varam paukstt: visas 7 Day maskas ir 躁躁躁ooooti drgas pc sastva.

(K ietaup蘋t?)
Vitamin un Overnight - gla maskas - var izmantot Seruma viet.
Anti-Age maska - krmveid蘋ga. To var izmantot krma viet.

Vislabkais variants b贖tu - ja Jums mjas b贖tu visas 3 maskas, tad vartu katru vakaru izvlties 1 masku, ko likt uz nakti. Svar蘋gi izvlties to, ko grib J贖su da. Ja J贖s sksiet lietot m贖su kosmtiku mier蘋gi un ar ieklaus蘋禳anos sev蘋, tad noteikti zinsiet.

儭 Ja J贖s gribtu tikai 1 masku - tad noteikti labkais 禳im periodam ir Anti-Age maska ar j贖ras kollagenu. Perfekta jut蘋gai, noguru禳ai, sausai ziemas dai.

蘆sum: m贖su darbs ir dar蘋t t, lai Tu b贖tu BR蘆VA un SKAISTA.


Ir jautjumi? 歹

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

Web Analytics
English