Gribi b贖t vl skaistka, bet nav laika un 蘋pa禳as vlmes neko dar蘋t?

Gribi b贖t vl skaistka, bet nav laika un 蘋pa禳as vlmes neko dar蘋t?
Prieks iepaz蘋ties: 7 Day - kosmtika slinkajiem.


潑儭
Ms pa禳i zinm cik vartu b贖t noslogota Tu - m贖sdienu Sieviete. Pa禳i filmjamies Tav film katru dienu: darbs, brni, dienu pagatavo禳ana, mjas krt蘋ba, bezgala TO DO LIST...

Kur atrast laiku skaistumam? Jauns laiks nepard蘋sies (!), vajag EFEKT蘆VKU KOSMTIKU.

emot vr 禳o situciju ms izgudrojam maskas: Anti-Age, Vitamin, Overnight (mitrino禳a).
儭Pietiek ar 1 sec lai uzkltu
Uzklj tad, kad vari - vienalga no r蘋ta, pa dienu, vakar
NOMAZGT NAV VAJADZ蘆BAS. Ja gribi - nomazg, neprass - nenomazg. Viss ir tik vienkr禳i.

Varam paukstt: visas 7 Day maskas ir 躁躁躁ooooti drgas pc sastva.

(K ietaup蘋t?)
Vitamin un Overnight - gla maskas - var izmantot Seruma viet.
Anti-Age maska - krmveid蘋ga. To var izmantot krma viet.

Vislabkais variants b贖tu - ja Jums mjas b贖tu visas 3 maskas, tad vartu katru vakaru izvlties 1 masku, ko likt uz nakti. Svar蘋gi izvlties to, ko grib J贖su da. Ja J贖s sksiet lietot m贖su kosmtiku mier蘋gi un ar ieklaus蘋禳anos sev蘋, tad noteikti zinsiet.

儭 Ja J贖s gribtu tikai 1 masku - tad noteikti labkais 禳im periodam ir Anti-Age maska ar j贖ras kollagenu. Perfekta jut蘋gai, noguru禳ai, sausai ziemas dai.

蘆sum: m贖su darbs ir dar蘋t t, lai Tu b贖tu BR蘆VA un SKAISTA.

Ir jautjumi? 歹

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

Web Analytics
English