AR KO LABK MASTIES?

AR KO LABK MASTIES?SEJA 抽有

Mas鱉a - labs veids ka atslbint sejas muskulat贖ru, izl蘋dzint m蘋mikas kruncias, paaugstint asins cirkulciju un uzlabot sejas krasu.

Galvenais mas鱉 - neizstiept du un audus zem das - mast t, lai vartu slidot pa das virsmu un netais蘋t jaunas krunkas.

M贖su Multi-Function Cream(200 ml) ar bagt蘋gm e躁躁m sastv ideli piemrots sejas mas鱉ai ar rokm, vakuuma bancim vai gua-sha.

Ja J贖su mjas kolekcij b贖s Multi-Function krms, J贖s varsiet to izmantot ar蘋 ka barojo禳o sejas krmu, ka masku noguru禳ai dai, ka aizsargkrmu aukstam vai vjainm periodam, vai k sejas/譟ermea krmu brniem.

Ja mas鱉a ir veikta ar rokm un J贖s jau paguvt mas鱉as mkslu - var m耀int masties ar Anti-Age masku. Sejas da b贖s par to 躁oti pateic蘋ga, jo sastva ir j贖ras elastins. (Maska smird pc ziv蘋m), bet efekts ir kolosls + liftings + elast蘋ba.


譯ERMENIS坏

J贖s varat mast 譟ermeni ar Body Firm krmu, ja J贖su mr譟is ir savilkt du un audus zem tas. Body krms ir idels notiev禳anas period un pc dzemd蘋bm.

Man person蘋gi 譟ermea mas鱉ai visvairk pat蘋k jaunais Anti-Cellulite Cream (iepriek禳jais nosaukums Buttocks Cream). Atjaunota formula 躁auj vienmier蘋gi un pat蘋kami izmast 譟ermeni. SVELTAMs sastv strda, lai sadedzintu tauku 禳贖nas un VOLUFORM aizpilda 禳贖nas ar bar蘋bas vielm. 譯ermenis izskats slaidks, gludks un jaunks.

Un, noteikti, ja ir vlme notievt - tad vienmr masjaties ar Drainage Gel kombincij ar Fat Burning Cream.

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

Web Analytics
English